flash sale
Mở bán từ 11h-14h mỗi ngày 
(Mỗi KH chỉ được mua tối đa 1 đơn hàng)