09/07/2018 18:20 0 bình luận
Người Việt Nam tiêu thụ hàng tỉ lít bia một năm, và cũng hình thành văn hóa bia, có thể nói chính xác hơn là văn hóa nhậ...