Black  Friday 
Mở bán từ 9h ngày 29/11
(mỗi KH chỉ đặt được 1 thùng và 1 lần trong dịp sale, chỉ có ở HCM)